Velkommen til Samisk legeforening

Samisk helsekonferanse
i Tromsø 5. og 6. juni.

Sannhet og forsoning – veien videre

I Tromsø 05.–06.06. 2024

Trykk på linken for mer informasjon.

Dokumenter fra årsmøtet

Dokumentene er både på norsk og nordsamisk i samme dokument.

Her finner dere Årsmøtereferat 2023

OSLO SAMISK GERIATRISEMINAR

Seminar: fredag 25.11. 2022
Sted: Dronning Ingrids hage og Samisk hus Oslo, Dronningens gate 8b, 0151 Oslo

Mål med seminaret:
Skape nettverk mellom helsefaglige ressurser og den samiske befolkningen i Oslo. Avdekke utfordringer, tilgjengelige ressurser og se på framtidige muligheter for å forbedre samisk språk og kultur kompetanse i helse og omsorgssektoren for eldre samer i Oslo.

Seminaret på Samisk Hus Oslo er gratis, og det er ingen behov for påmelding.

Målgrupper for seminaret:
Helsearbeidere, helseadministratorer og politikere, samer i Oslo, andre interesserte.

Her finner du programmet i PDF format:

Innkalling til årsmøtet for Samisk legeforening

Dato: Lørdag 26.11. 2022
Sted: Samisk hus Oslo, Dronningsgate 8b, 0151 Oslo 

Møtet er tilgjengelig på Teams, se invitasjon til møte nederst i e-posten eller trykk på følgende link.

Årsmøte: kl. 16:30–18:00

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg 
  av ordstyrer og referent
 3. Årsmelding 2021/2022
 4. Regnskap 2021
 5. Valg. 
  1 Styremedlem: 
  2 Styremedlem: 
  3 Vara styremedlem:
 6. Sámi klinihkka – hvordan styrke den somatiske tjenesten videre?
 7. Prosjekt med frikjøp av foreningens leder i 20% stilling i 2 år
 8. Eventuelt

Dersom medlemmene har andre saker som ønskes drøftet, ønsker styret tilbakemelding om dette snarest.

Etter årsmøtet blir det julebord. Påmelding til julebord: samisklegeforening@gmail.com


På vegne av Samisk legeforening
Katrine Erke 
Leder

Samisk geriatri i et historisk- og fremtidsrettet perspektiv

Her finner du noen av foredragene fra seminaret

Seminarleder Máret Lájlá Nedrejord (til høyre) og moderator Anne Lajla Nystad.
Stor interesse for geriatri seminaret.

Samisk geriatri i et historisk- og fremtidsrettet perspektiv

Seminar 03.–04.05. 2022
Sted: Scandic hotell, Karasjok

Seminaret skal belyse både hvilken kunnskap vi har om eldre samers fysiske og psykiske helse og velferd og de kunnskapshull som fortsatt eksisterer for å skape gode og trygge helse og sosialtjenester og forebyggende tiltak.

Målgruppe: seminar tilrettelagt for både eldre samer, leger, psykologer, sykepleiere, helsefagarbeidere, helseadministratorer, politikere og alle med interesse for eldre samers helse.

Her finner dere oppdatert seminarprogram:

Årsmøte 2021

Samisk legeforening avholdt årsmøte 19.11.21 i Karasjok . På årsmøte deltok det 26 medlemmer.
 
Ny leder i Sami Doaktáriid searvi er Katrine Erke, hun er fra Polmak i Tana og jobber som LIS1 lege på Hammerfest sykehus.
 
Vedlagt finner dere årsmøtereferat.
 
Ved saker til styret kontakt samisklegeforening@gmail.com eller katrinejerke@hotmail.com
 

AKTIVITETER

Studentmøte

Studentrepresentantene holdt torsdag 28.02 et hyggelig møte med 6 studentmedlemmene i Sámi Doaktáriid Searvi. Der diskuterte vi hvilke saker studentene mener at foreningen skal jobbe

Les mer »

Helseminister Bent Høie

Samisk Legeforening i samtale med helseminister Bent Høie Oppbyggingen av samisk spesialisthelsetjeneste har vært en hjertesak for Samisk legeforening i foreningens 35-årige eksistens. Vi har

Les mer »