Samisk Legeforening i samtale med helseminister Bent Høie

Oppbyggingen av samisk spesialisthelsetjeneste har vært en hjertesak for Samisk legeforening i foreningens 35-årige eksistens. Vi har over tid vært bekymret for utviklingen av fremtidens helsetilbud til den samiske befolkningen i Norge og spesielt for Finnmarkssykehusets manglende evne til å lytte til samiske fagfolk og politikere. Samisk legeforening ba derfor om møte med helseministeren for å dele vår bekymring. Leder Maret Lajla Nedrejord og styremedlem Siv Kvernmo møtte Høie den 25.2.