Velkommen til Samisk legeforening

Årsmøte 2021

Samisk legeforening avholdt årsmøte 19.11.21 i Karasjok . På årsmøte deltok det 26 medlemmer.
 
Ny leder i Sami Doaktáriid searvi er Katrine Erke, hun er fra Polmak i Tana og jobber som LIS1 lege på Hammerfest sykehus.
 
Vedlagt finner dere årsmøtereferat.
 
Ved saker til styret kontakt samisklegeforening@gmail.com eller katrinejerke@hotmail.com
 

AKTIVITETER

Studentmøte

Studentrepresentantene holdt torsdag 28.02 et hyggelig møte med 6 studentmedlemmene i Sámi Doaktáriid Searvi. Der diskuterte vi hvilke saker studentene mener at foreningen skal jobbe

Les mer »
Lukk meny