Velkommen til Samisk legeforening

Samisk geriatri i et historisk- og fremtidsrettet perspektiv

Her finner du noen av foredragene fra seminaret

Seminarleder Máret Lájlá Nedrejord (til høyre) og moderator Anne Lajla Nystad.
Stor interesse for geriatri seminaret.

Samisk geriatri i et historisk- og fremtidsrettet perspektiv

Seminar 03.–04.05. 2022
Sted: Scandic hotell, Karasjok

Seminaret skal belyse både hvilken kunnskap vi har om eldre samers fysiske og psykiske helse og velferd og de kunnskapshull som fortsatt eksisterer for å skape gode og trygge helse og sosialtjenester og forebyggende tiltak.

Målgruppe: seminar tilrettelagt for både eldre samer, leger, psykologer, sykepleiere, helsefagarbeidere, helseadministratorer, politikere og alle med interesse for eldre samers helse.

Her finner dere oppdatert seminarprogram:

Årsmøte 2021

Samisk legeforening avholdt årsmøte 19.11.21 i Karasjok . På årsmøte deltok det 26 medlemmer.
 
Ny leder i Sami Doaktáriid searvi er Katrine Erke, hun er fra Polmak i Tana og jobber som LIS1 lege på Hammerfest sykehus.
 
Vedlagt finner dere årsmøtereferat.
 
Ved saker til styret kontakt samisklegeforening@gmail.com eller katrinejerke@hotmail.com
 

AKTIVITETER

Studentmøte

Studentrepresentantene holdt torsdag 28.02 et hyggelig møte med 6 studentmedlemmene i Sámi Doaktáriid Searvi. Der diskuterte vi hvilke saker studentene mener at foreningen skal jobbe

Les mer »