Om Samisk legeforening

Samisk legeforening har siden stiftelsesmøtet i Karasjok 6. oktober 1984, hatt som målsetning å forbedre helsetilbudet for den samiske befolkningen.

Sámi Doaktáriid Searvi /Samisk Legeforening

Er en frivillig, uavhengig, ideell organisasjon som i følge  formålsparagraf  skal arbeide for å bedre helsetilbudet til samisk befolkning og fremme helseopplysning på samisk. Foreningen ble stiftet i 1984 og medlemmer er samiske leger og leger som arbeider med samiske pasienter i hele landet og i våre naboland.

 • å forbedre helsetilbudet for den samiske befolkningen, helsetjenesten må
  tilrettelegges for den samiske pasient språklig og kulturelt
 • å spre kunnskap og informasjon om den samiske pasientens spesielle situasjon,
  kulturelt og språklig
 • å arbeide for at flere samer tar utdanning innen medisin. både grunnutdanning
  og spesialistutdanning
 • å fremme samisk perspektiv og samisk kultur i medisinutdanningen
 • å samarbeide med annet helse- og sosialpersonell i samiske områder
 • å fremme helseopplysning på samisk blant samer
 • å bidra til å stimulere forskning innen samisk helse

Vedtektene ligger som PDF fil, som du finner her.

Medlemsregistrering

Skriv ditt telefonnummer her
=

Styre Samisk legeforening​

Máret Lájlá S. Nedrejord
Leder

Anne Lajla Kalstad
Nestleder

Jonill M. Fjellheim Knapp
Studentrepresentant

Ante Niillsa B. Oskal
Styremedlem

Katrine Erke
Studentrepresentant

Siv Kvernmo
Styremedlem

May Britt Nystad
Varamedlem

Frøydis Nystad Nilsen
Varamedlem

Lukk meny

Hei, ikke lenge til seminar!

Dager
Hours

Vær tidlig ute med påmelding: