Om Samisk legeforening

Samisk legeforening har siden stiftelsesmøtet i Karasjok 6. oktober 1984, hatt som målsetning å forbedre helsetilbudet for den samiske befolkningen.

Sámi Doaktáriid Searvi /Samisk Legeforening

Er en frivillig, uavhengig, ideell organisasjon som i følge  formålsparagraf  skal arbeide for å bedre helsetilbudet til samisk befolkning og fremme helseopplysning på samisk. Foreningen ble stiftet i 1984 og medlemmer er samiske leger og leger som arbeider med samiske pasienter i hele landet og i våre naboland.

 • å forbedre helsetilbudet for den samiske befolkningen, helsetjenesten må
  tilrettelegges for den samiske pasient språklig og kulturelt
 • å spre kunnskap og informasjon om den samiske pasientens spesielle situasjon,
  kulturelt og språklig
 • å arbeide for at flere samer tar utdanning innen medisin. både grunnutdanning
  og spesialistutdanning
 • å fremme samisk perspektiv og samisk kultur i medisinutdanningen
 • å samarbeide med annet helse- og sosialpersonell i samiske områder
 • å fremme helseopplysning på samisk blant samer
 • å bidra til å stimulere forskning innen samisk helse

Vedtektene ligger som PDF fil, som du finner her.

Styret i Samisk legeforening 2023

Presentasjon av styret som ble valgt på årsmøtet 2023:

 • Leder: Jonill Margrethe Fjellheim Knapp
 • Kasserer: Maret Lajla Nedrejord
 • Styremedlem: Iina M Javo MacPhail
 • Styremedlem: Sárá Helene Bergstrøm Oskal
 • Studentstyremedlem: Elle Katri Lindi
 • Vara studentstyremedlem: Tobias Poggats
 • Varamedlem styre: Leena Niittyvuopio-Jämsä
 • Varamedlem styre: Frøydis Nystad Nilsen