Om Samisk legeforening

Samisk legeforening har siden stiftelsesmøtet i Karasjok 6. oktober 1984, hatt som målsetning å forbedre helsetilbudet for den samiske befolkningen.

Sámi Doaktáriid Searvi /Samisk Legeforening

Er en frivillig, uavhengig, ideell organisasjon som i følge  formålsparagraf  skal arbeide for å bedre helsetilbudet til samisk befolkning og fremme helseopplysning på samisk. Foreningen ble stiftet i 1984 og medlemmer er samiske leger og leger som arbeider med samiske pasienter i hele landet og i våre naboland.

Det skal arbeides for at helsetjenesten må tilrettelegges for, og helsevesenet informeres om, den samiske pasients spesielle situasjon, språklig og kulturelt. Det har vært viktig å få flere samer i helsefaglig utdanning, og å fremme helseopplysning på samisk blant samer.

 

Pr. 01.01. 2013 består medlemslista av 96 leger og legestudenter som kommer fra ulike geografiske områder i Sápmi.

 

Foreningen har vært, og er, en viktig drivkraft og pådriver i arbeidet med å bygge opp samiske spesialisthelsetjenester, både innen psykiatri og somatikk.

 

Det nasjonale perspektivet i disse tjenestene har hele tiden stått sentralt.

 

Det skal arbeides for at helsetjenesten må tilrettelegges for, og helsevesenet informeres om, den samiske pasients spesielle situasjon, språklig og kulturelt. Det har vært viktig å få flere samer i helsefaglig utdanning, og å fremme helseopplysning på samisk blant samer.

 

Pr. 01.01. 2013 består medlemslista av 96 leger og legestudenter som kommer fra ulike geografiske områder i Sápmi.

 

Foreningen har vært, og er, en viktig drivkraft og pådriver i arbeidet med å bygge opp samiske spesialisthelsetjenester, både innen psykiatri og somatikk.

 

Det nasjonale perspektivet i disse tjenestene har hele tiden stått sentralt.

 

Sámi Doaktáriid Searvi /Samisk Legeforening har også spilt en aktiv rolle i rekruttering av samiske leger, bl.a. ved å sikre studieplasser for samisktalende ved medisinerstudiet  i Tromsø.

 

I tråd med Samhandlingsreformen vil forebyggende helsearbeid, folkehelsearbeid og samhandling mellom tjenestenivåer være et satsingsområde i årene framover. 

 

Man kan melde seg inn i foreningen ved å sende påmelding som finnes på siden.

Vedtektene ligger som PDF fil, som du finner her.

Medlemsregistrering

Skriv ditt telefonnummer her
=

Styre Samisk legeforening​

Máret Lájlá S. Nedrejord
Leder

Anne Lajla Kalstad
Nestleder

Jonill M. Fjellheim Knapp
Studentrepresentant

Ante Niillsa B. Oskal
Styremedlem

Katrine Erke
Studentrepresentant

Siv Kvernmo
Styremedlem

May Britt Nystad
Varamedlem

Frøydis Nystad Nilsen
Varamedlem

Close Menu

Hei, ikke lenge til seminar!

Days
Hours

Vær tidlig ute med påmelding:

  • Bare 120 plasser på seminaret