Forskning

Forskningsartikler

SAMINOR En kunnskaps- og kompetansebase

Ann Ragnhild Broderstad – Les mer.

Rekruttering og stabilisering av leger i samiske områder

Seniorforsker Margrete Gaski – Les mer.

Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa

Petter Stoor – Les mer.

Etnisk diskriminering og mobbing av, og helse, blant den samiske befolkningen og ikke-samiske befolkningen

KETIL LENERT HANSEN – Les mer.

Overordnet organisering av spesialisthelsetjenestene til den samiske befolkningen i Norge

Samisk legeforning – Les mer.

Spesialistadearvvašvuođa bálvalusaid váldoorganiseren sámi álbmogii Norggas

Sámi doaktáriid searvi – Les mer.

Forekomst av vold og overgrep

SAMINOR 2 – HELSE- OG LEVEKÅRSUNDERSØKELSE – Les mer.

“Selvmordsproblematikk blant samer – fokus på reindriftssamer i Sverige”

JON PETTER STOOR – PSYKOLOG – Les mer.

Samisk helseforskningutenfor sykehus

KNUT JOHNSEN – Les mer.

Hvorfor våre behandlingsmodeller virker eller ikke virker

OLE MATHIS HETTA- Les mer.

Health and livingconditionsin Northern Norway The SAMINOR study

ANN RAGNHILD BRODERSTAD – Les mer.

"THANK YOU DOCTOR". Innsikt i interkulturell kommunikasjon påkrevet i flyktninghelsetjenesten

OLE MATHIS HETTA – Les mer.

Samiske helsetjenester - et helepolitisk tilbakeblikk over utviklingen

OLE MATHIS HETTA – Les mer.

HVA ER SANKS?

FRØYDIS NYSTAD NILSEN – Les mer.

Introduksjon om valgfri fordypning 1 og mastergrad i den reviderte studieplanen i Tromsø

Finn Egil Skjeldestad – Les mer.

Helsetjenester til den samiske befolkningen. Hva er situasjonen anno 2014 og hva vil fremtiden bringe?

ARRAN – Les mer.

Samiske tall forteller 10

Sámi allaskuvla / Norden  – Les mer.

Prosjektplan for Nasjonalt utviklingssenter for sykehjemstjenester for den samiske befolkningen (2010 – 2013)

 – Les mer.