Dutkan

Dutkamušat

SAMINOR En kunnskaps- og kompetansebase

Ann Ragnhild Broderstad – Loga eanet.

Rekruttering og stabilisering av leger i samiske områder

Seniordutki Margrete Gaski – Loga eanet.

Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa

Petter Stoor – Loga eanet.

Etnisk diskriminering og mobbing av, og helse, blant den samiske befolkningen og ikke-samiske befolkningen

KETIL LENERT HANSEN – Loga eanet.

Overordnet organisering avspesialisthelsetjenestene til densamiske befolkningen i Norge

Sámi doaktáriid searvi – Loga eanet.

Spesialistadearvvašvuođabálvalusaid váldoorganiserensámi álbmogii Norggas

Sámi doaktáriid searvi – Loga eanet.

Forekomst av vold ogovergrep

SAMINOR 2 – HELSE- OG LEVEKÅRSUNDERSØKELSE – Loga eanet.

“Selvmordsproblematikk blant samer –fokus på reindriftssamer i Sverige”

JON PETTER STOOR – PSYKOLOG – Loga eanet.

Samisk helseforskningutenforsykehus

KNUT JOHNSEN – Loga eanet.

Hvorfor våre behandlingsmodeller virker eller ikke virker

OLE MATHIS HETTA – Loga eanet.

Health and livingconditionsin Northern NorwayThe SAMINOR study

ANN RAGNHILD BRODERSTAD – Loga eanet.

"THANK YOU DOCTOR". Innsikt i interkulturell kommunikasjon påkrevet i flyktninghelsetjenesten

OLE MATHIS HETTA – Loga eanet.

Samiske helsetjenester - et helepolitisk tilbakeblikk over utviklingen

OLE MATHIS HETTA – Loga eanet.

HVA ER SANKS?

FRØYDIS NYSTAD NILSEN – Loga eanet.

Introduksjon omvalgfri fordypning 1 og mastergradi den reviderte studieplanen i Tromsø

Finn Egil Skjeldestad – Loga eanet.

Helsetjenester til den samiske befolkningen. Hva ersituasjonen anno 2014 og hva vil fremtiden bringe?

ARRAN – Loga eanet.

Samiske tall forteller 10

Sámi allaskuvla / Norden  – Loga eanet.

Prosjektplan for Nasjonalt utviklingssenter for sykehjemstjenester for den samiske befolkningen (2010 – 2013)

– Loga eanet.