Ođđasat

Váibmovihkepoliklinihkaid čuovvoleapmi Finnmárkku buohcceviesus

Váibmovihkepoliklinihkaid čuovvoleapmi Finnmárkku buohcceviesus Čujuhit reivii maid Sámi doaktáriid searvi sáddii 04.12.23 ja medisiinnalaš fágahoavdda Sundii 10.12.23. Ja maiddái fuolastusdieđáhus RBU Davvi Dearvvašvuhtii Ester Fjellheim bokte 15.12.23 ja dasto vástádus Fjellheimii hálddahusdirektevra Hope 18.12.23 ja fágadirektevrra Tollålii 19.12.23. Dasa lassin čujuhuvvo Finnmárkku buohcciviesu stivračoahkkimii 21.12.23, ja čuovvovaš aviisaartihkkaliidda, erenoamážit artihkkalii

Loga ášši »
SDS årsmøte 19.11.21 i Karasjok

Sámi doaktáriid searvvi gudnemiellahtut

Sámi doaktáriid searvi geigii gudnemiellahttuvuođa dáidda: Cecilie Javo, Egil Utsi, Siv Kvernmo ja Knut Johnsen . Sámi doaktáriid searvvi gudnemiellahtut 19. b. Skábmamánus 2021 gudnejahtiimet njealji min doaktáriin – Cecilie Javo, Egil Utsi, Siv Kvernmo ja Knut Johnsen – geat leat vuođđudan Sámi doaktáriid searvvi ja leat leamaš mielde ovdánahttimin

Loga ášši »

«Sámi boarrásiid dearvvaš­vuohta – maid diehtit ja maid ain dárbbašat diehtit?»

Seminára čalmmustahttá makkár máhttu mis lea boarrásiid fysalaš ja psykálaš dearvvašvuođas ja čálggus, ja makkár máhtolašvuođadárbbut ain leat, ásahan dihtii buriid ja oadjebas dearvvašvuođa- ja sosiálabálvalusaid ja eastadeaddji doaimmaid. Ulbmiljoavku seminaras: vuorrasat sápmelaččat, doaktárat, psykologat, buohccidivššárat, veahkkedivššárat, eará dearvvašvuođabargit, dearvvašvuođahálddašeaddjit, politihkárat ja buohkat geain lea beroštupmi sámi boaresolbmuid divššus.

Loga ášši »

Artihkalat