Sámi doaktáriid searvvi birra

Sámi doaktáriid searvvi ulbmilin lea leamaš ahte buoridit dearvvašvuođabálvalusa sámi álbmogii, vuođđudančoahkkima rájes, mii lei Kárášjogas 6. b. golggotmánus 1984:s.

Sámi Doaktáriid Searvi /Samisk Legeforening

Sámi doaktáriid searvi lea eaktodáhtolaš, ideála searvi mii ulbmilparagráfa mielde galgá bargat ahte buoredit dearvvašvuođafálaldaga sámi álbmogii ja ovddidit dearvvašvuođadieđuid sámegillii. Searvi vuođđuduvvui 1984:s ja miellahtut leat sámi doaktárat ja doaktárat geat barget sámi pasieanttaiguin miehtá riikka ja maiddái ránnjáriikkain.

 • Buoridit dearvvašvuođafálaldaga sámi álbmogii, dearvvašvuođabálvalus galgá leat láhččojuvvon sámi pasientii giela- ja kultuvrralaččat.
 • Juohkit oahppu ja dieđuid sámi pasieantta erenoamáš dili birra, kultuvrralaččat ja gielalaččat.
 • Árjjaluššat ahte eambbo sámit váldet doavtteroahppu, sihke vuođđooahppu ja spesialistaoahppu.
 • Ovdanbuktit sámi perspektiivva ja sámi kultuvrra doavttiroahpus.
 • Ovttasbargat eará dearvvašvuođa- ja sosiálabargiin sámi guovlluin.
 • Ovdanbuktit dearvvašvuođadieđuid sámegillii sámiide.
 • Movttiidahttit dutkama sámi dearvvašvuođas.
 •  

Gávnnat njuolggadusaid PDF fiilan: dáppe.

Sámi doaktárii searvvi ođđa stivra mii válljejuvvon skábmamánus 2023 jahkečoahkkimis:

 • Jođiheaddji: Jonill Margrethe Fjellheim Knapp
 • Ruhtadoalli: Maret Lajla Nedrejord
 • Stivrramiellahttu: Iina M Javo MacPhail
 • Stivrramiellahttu: Sárá Helene Bergstrøm Oskal
 • Studeantastivrramiellahttu: Elle Katri Lindi
 • Studeanta várrestivrramiellahttu: Tobias Poggats
 • Stivrra várremiellahtu: Leena Niittyvuopio-Jämsä
 • Stivrra várremiellahtu: Frøydis Nystad Nilsen