Sámi doaktáriid searvvi birra

Sámi doaktáriid searvvi ulbmilin lea leamaš ahte buoridit dearvvašvuođabálvalusa sámi álbmogii, vuođđudančoahkkima rájes, mii lei Kárášjogas 6. b. golggotmánus 1984:s.

Sámi Doaktáriid Searvi /Samisk Legeforening

Sámi doaktáriid searvi lea eaktodáhtolaš, ideála searvi mii ulbmilparagráfa mielde galgá bargat ahte buoredit dearvvašvuođafálaldaga sámi álbmogii ja ovddidit dearvvašvuođadieđuid sámegillii. Searvi vuođđuduvvui 1984:s ja miellahtut leat sámi doaktárat ja doaktárat geat barget sámi pasieanttaiguin miehtá riikka ja maiddái ránnjáriikkain.

 • Buoridit dearvvašvuođafálaldaga sámi álbmogii, dearvvašvuođabálvalus galgá leat láhččojuvvon sámi pasientii giela- ja kultuvrralaččat.
 • Juohkit oahppu ja dieđuid sámi pasieantta erenoamáš dili birra, kultuvrralaččat ja gielalaččat.
 • Árjjaluššat ahte eambbo sámit váldet doavtteroahppu, sihke vuođđooahppu ja spesialistaoahppu.
 • Ovdanbuktit sámi perspektiivva ja sámi kultuvrra doavttiroahpus.
 • Ovttasbargat eará dearvvašvuođa- ja sosiálabargiin sámi guovlluin.
 • Ovdanbuktit dearvvašvuođadieđuid sámegillii sámiide.
 • Movttiidahttit dutkama sámi dearvvašvuođas.
 •  

Gávnnat njuolggadusaid PDF fiilan: dáppe.

Válga 2021

Jođiheaddji: Katrine Erke, válljejuvvui 2 jahkái
Stivrralahttu: Sara Helene Bergstrøm Oskal, válljejuvvui jahkái
Stivrralahttu: Kari Nutti Øystese, válljejuvvui 2 jahkái
Stivrralahttu: Máret Lájlá Sara Nedrejord, válljejuvvui jahkái
Várrelahttu: Anne Lajla Nystad, válljejuvvui 2 jahkái
Várrelahttu: Minka Itäkivi, válljejuvvui jahkái
Studeantaovddasteaddji: Lisa Kajsa Vesterheim Skoglund, válljejuvvui 2 jahkái
Studeantaovddasteaddji várre: Tobias Poggats, válljejuvvui 2 jahkái

Stivra 2021

Ođđa stivra mii válljejuvvon skábmamánus 2021 jahkečoahkkimis:

 • Jođiheaddji: Katrine Erke
 • Nubbi jođiheaddji Kari Nutti Stidal Øystese
 • Ruhtadoalli: Maret Lajla Nedrejord
 • Stivrramiellahttu: Sárá Helene Bergstrøm Oskal
 • Studeantastivrramiellahttu: Lisa Kajsa Vesterheim Skoglund
 • Studeanta várrestivrramiellahttu: Tobias Poggats
 • Stivrra várremiellahtu: Minka Itäkivi
 • Stivrra várremiellahtu: Ánne Láilá Nystad

MIELLAHTUIDREGISTREREN

Konto nummar: 4901 16 11280
Vipps bedrift: Samisk legeforening: 82496