27. mars 2019

Tema: Forskning og klinisk erfaring på barn og ungdoms helse i dag. Hva vet vi?

09:30-10:00 Registrering

10:00 -10:25 Åpning

10:25-11:10 Samisk barn og ungdoms helse
Overlege/professor Siv Kvernmo, UNN/UiT Norges arktiske universitet

11:10-11:40 Folkehelseprosjektet i Kautokeino kommune. Hvordan forbedre psykisk helse hos barn og unge med utgangspunkt i dagens kunnskap og empiri
Kommunepsykolog Anne Lene Turi Dimpas og Margrethe Bals Utsi, Kautokeino kommune

11:40-11:55 Kaffepause

11:55-12:15 Hvilke helsefaglige utfordringer har samiske barn og hvordan tilrettelegge for samiske barn og familier på sykehus
Lege i spesialisering Inga Maija Sara, Barneavdelingen, UNN

12:15-12:40 Tannhelse hos samiske barn og ungdom
Tannlege og enhetsleder v/ Kautokeino tannklinikk Ann Kristine Sara Bongo

12:40-13:00 SamBa prosjektet: Hvordan bruke Mor Barn- studien til ny kunnskap om samiske barns utvikling
Psykiater/PhD student Siv Eirin Nilsen, UiT Norges arktiske universitet

13:00-14:00 LUNSJ

Tema: Flerspråklighet- og kulturforståelse blant helsepersonell ovenfor samiske barn og ungdom

14:00-14:20 Usynliggjøringen av samisk kultur og språk i møte med helsestasjonen i et bysamfunn. Erfaringer og behov fra et samisk forelderperspektiv. Lill Tove Fredriksen, forelder i Tromsø

14:20-14:50 Flerspråklighet og språkutvikling hos samiske barn
Professor Kristine Bentzen, UiT Norges arktiske universitet

14:50-15:20 Å ivareta samiske forhold i et tjenestetilbud for samiske barn og ungdom. Spesialpedagog John-Marcus Kuhmunen, Samisk spesialpedagogisk støtte, Statped nord

15:20-15:35 KAFFEPAUSE

15:35-16:00 Samiske barns rettigheter i møte med helsevesenet.
Førsteamanuensis og rettssosiolog Hadi Strømmen Lile, Avdeling helse og velferd Høyskolen i Østfold

16:00-16:30 Hvordan forbedre kunnskap om samiske barns språkutvikling og informasjon på helsestasjon- erfaringer fra helsestasjon i Tana kommune
Tidligere kommunelege og helsestasjonslege, Aino Snellman, Tana kommune/Utsjok

SLUTT

17:00-18:30 ÅRSMØTE SAMISK LEGEFORENING PÅ CLARION HOTEL THE EDGE

19:30 MIDDAG

28. mars 2019

Tema: Samiske barns helse og offentlige strategier og helsepolitikk

08:30-09:00 Hvordan skal bysamfunn som Tromsø kommune tilrettelegge helsetjenester for samiske barn og ungdom?
Avdeling for oppvekst og utdanning, Tromsø kommune

09:00-09.20 Barn og unges helse i Norge med det samiske perspektiv Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet

09:20-09:40 Hvordan tilrettelegger Røros kommune helsetjenester for samiske barn og ungdom? Anne Lajla Westerfjell Kalstad, Kommuneoverlege i Røros kommune

09:40-10:00 Samisk barnehelse i et folkehelseperspektiv
Anne Bramo, Statssekretær for eldre og folkehelseministeren

10:00-10:20 KAFFEPAUSE

10:20-10:40 Hvilke helsemessige styrker og utfordringer ser en allmennlege i møtet med samiske barn og ungdom, kommunelege i Kautokeino/hovedtillitsvalgt for Finnmark allmennlegeforening Kommunelege Marit Karlsen, Kautokeino kommune

10:40-11:00 Hvilke helsemessige styrker og utfordringer ser en barnepsykiater i møte med samiske barn og ungdom? Avdelingsoverlege BUP Frøydis Nystad Nilsen, SANKS, Finnmarkssykehuset

11:00-11:20 Hvilke prioriteringer har Sametinget ovenfor samiske barn og ungdoms helse? Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametinget

11:20 -11:40 Hvordan prioriterer UiT forskning av samiske barn og ungdoms helse? Dekan for forskning, Helsefak, UiT Norges arktiske universitet

11:45 -12:45 LUNSJ
12:45-13:00 Kulturelt innslag

13:00-13:20 Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen Rådgiver Tone Kristin Amundsen, Helse Nord RHF

13:30-14:45 PANELDEBATT: Hvordan kan vi øke kunnskap om samiske barn og ungdoms helse? Debattleder Siv Kvernmo

14:45-15:00 Avslutning og utdeling av kursbevi