Den 26. oktober 2018 deltok studentrepresentantene våre, Katrine Erke og Jonill Margrethe Fjellheim Knapp, på konferanse i Karasjok. Den handlet om oppvekst og forebygging av misbruk av alkohol og andre rusmidler blant samisk ungdom. Konferansen ble til gjennom et samarbeid mellom Blå Kors og Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS). Bakgrunnen for konferansen var lanseringen av oversettelsen av tenåringsforeldre-guiden “Du er viktigst”, som nå er å finne på både sør-, lule- og nordsamisk, i tillegg til originalen på norsk. Den nye kunnskapen tar studentene med seg videre som fremtidige leger, og kanskje har de en plan om å få til noe for studentene i Tromsø om samisk ungdom i framtiden .