«Helseseminar om samiske eldres helse – hva vet vi og hva trenger vi å vite?»

Seminaret skal belyse både hvilken kunnskap vi har om eldre samers fysiske og psykiske helse og velferd og de kunnskapshull som fortsatt eksisterer for å skape gode og trygge helse og sosialtjenester og forebyggende tiltak. 

Målgruppe for kurset:  Et kurs tilrettelagt for både eldre samer, leger, psykologer, sykepleiere, helsefagarbeidere, helseadministratorer, politikere og alle med interesse for eldre samers helse. 

Lukk meny

Hei, ikke lenge til seminar!

Dager
Hours

Vær tidlig ute med påmelding: