«Helseseminar om samiske eldres helse – hva vet vi og hva trenger vi å vite?»

Seminaret skal belyse både hvilken kunnskap vi har om eldre samers fysiske og psykiske helse og velferd og de kunnskapshull som fortsatt eksisterer for å skape gode og trygge helse og sosialtjenester og forebyggende tiltak. 

Målgruppe for kurset:  Et kurs tilrettelagt for både eldre samer, leger, psykologer, sykepleiere, helsefagarbeidere, helseadministratorer, politikere og alle med interesse for eldre samers helse.