Oppfølging ad hjertesviktpoliklinikker i Finnmarkssykehuset

Viser til brev sendt fra Samisk legeforening 04.12.23 og svar fra medisinsk fagsjef Sunde den 10.12.23. Samt påfølgende bekymringsmelding fra RBU Helse Nord v/Ester Fjellheim 15.12.23 og påfølgende svar til Fjellheim fra administrerende direktør Hope 18.12.23 og fagdirektør Tollåli 19.12.23. I tillegg vises til styremøte i Finnmarkssykehuset 21.12.23, og påfølgende avisartikler, særlig artikkelen av Sunde den 04.01.24.

Les hele brevet her.