MEDLEMSREGISTRERING

Kontonummer: 4901 16 11280
Vipps bedrift: Samisk legeforening: 82496