SDS gudnemiellahtut - æresmedlem
Utdeling av Samisk legeforenings æresmedlemskap! Æresmedlemmer Cecilie Javo, Egil Utsi, Siv Kvernmo og Knut Johnsen .

Samisk legeforening æresmedlemmer

19.11.21 hedret vi 4 av våre leger – Cecilie Javo, Egil Utsi, Siv Kvernmo og Knut Johnsen – som har startet opp Samisk legeforening og vært med i etableringen og utviklingen av samiske spesialisthelsetjenester. Uten deres innsats for sitt eget folk og en likeverdig helsetjeneste til den samiske befolkningen hadde ikke Sámi Klinihkka vært mulig.