Ad praksis ved behandling av samiske pasienter
med hjertesvikt ved Finnmarkssykehuset

Styret i Samisk legeforening ønsker med dette brevet å uttrykke sin bekymring for praksisen i Finnmarkssykehuset vedrørende rekruttering av pasienter til hjertesviktpoliklinikkene i Hammerfest og Alta.

Les hele brevet her.