Sámi doaktáriid searvi  –  Samisk legeforening  –  Sámi medical association

OM OSS

Sámi Doaktáriid Searvi /Samisk Legeforening er en frivillig, uavhengig, ideell organisasjon som i følge 

Lover Samisklegeforening skal arbeide for å bedre helsetilbudet til samisk befolkning og fremme helseopplysning på samisk. Foreningen ble stiftet 6. oktober 1984 og medlemmer er samiske leger og leger som arbeider med samiske pasienter i hele landet og i våre naboland.

Det skal arbeides for at helsetjenesten må tilrettelegges for, og informeres om, den samiske pasients spesielle situasjon, språklig og kulturelt. Det har vært viktig å få flere samer i helsefaglig utdanning, og å fremme helseopplysning på samisk blant samer.

Pr. 01.01.2013 består medlemslista av 96 leger og legestudenter som kommer fra ulike geografiske områder i Sápmi. Foreningen har vært, og er, en viktig drivkraft og pådriver i arbeidet med å bygge opp samiske spesialisthelsetjenester, både innen psykiatri og somatikk.

Det nasjonale perspektivet i disse tjenestene har hele tiden stått sentralt.

Sámi Doaktáriid Searvi /Samisk Legeforening har også spilt en aktiv rolle i rekruttering av samiske leger, bl.a. ved å sikre studieplasser for samisktalende ved Medisinerstudiet i Tromsø. I tråd med Samhandlingsreformen vil forebyggende helsearbeid, folkehelsearbeid og samhandling mellom tjenestenivåer være et satsingsområde i årene framover.

 

Vedtekter for Samisk Legeforening

 

Man kan melde seg inn i foreningen ved å sende epost eller brev til:

 

Leder Maret Lajla Sara Nedrejord 
Epost post@samisklegeforening.no

 

Årskontingent

LEGER: Kr. 400,- 

LEGESTUDENTER: Kr. 200,- 

 

Kontonummer er: 4901.16.11280

 

STYRET SDS/SLF 2016–2018

Anne Lajla Westerfjell Kalstad, leder 
Tel: 41333342
 
Knut Johnsen, kasserer
Tel: 91816069
 
Maret Lájla Nedrejord, sekretær
Tel: 47654054
 
Anne Laila Nystad, studentrepresentant
Tel:  47825462
 
 
Varamedlemmer til styret:
 
Frøydis Nystad Nilsen
Tel:  92808964

Inga Máija Sara
Tel: 95772718

 

 

Kontaktinformasjon:
Adresse:
Bigan Ovllá geaidnu 3A,
9730 KARASJOK

Mobiltelefon:
468 89 247

 
Leder
Maret Lajla Sara Nedrejord,
fra Karasjok, jobber som fastlege i Karasjok
Nestleder
Anne Lajla Westerfjell Kalstad,
fra Kautokeino, jobber som kommuneoverlege, Røros kommune
Styremedlem
Siv Kvernmo,
professor i barne- og ungdomspsykiatri v/ BUPA UNN/UiT

 

Styremedlem
Ante Niillas Bergstrøm Oskal,
Lege i spesialisering, UNN Tromsø

Vara
Frøydis Nystad Nilsen,
Avdelingsoverlege v/ BUP Karasjok

Vara
May Britt Nystad,
Lege i spesialisering på Finnmarksklinikken, Karasjok

Studentrepresentat
Jonill Margrethe Fjellheim Knapp,
medisinstudent UiT, fra Toten

Studentrepresentant vara
Katrine Erke,
fra Tana

Bli medlem

Lege kr 400
Student kr 200
Informasjon om utdanning

For leger
For studenter