Sámi doaktáriid searvi  –  Samisk legeforening  –  Sámi medical association

OM OSS

Sámi Doaktáriid Searvi /Samisk Legeforening er en frivillig, uavhengig, ideell organisasjon som i følge 

Lover Samisklegeforening skal arbeide for å bedre helsetilbudet til samisk befolkning og fremme helseopplysning på samisk. Foreningen ble stiftet 6. oktober 1984 og medlemmer er samiske leger og leger som arbeider med samiske pasienter i hele landet og i våre naboland.

Det skal arbeides for at helsetjenesten må tilrettelegges for, og informeres om, den samiske pasients spesielle situasjon, språklig og kulturelt. Det har vært viktig å få flere samer i helsefaglig utdanning, og å fremme helseopplysning på samisk blant samer.

Pr. 01.01.2013 består medlemslista av 96 leger og legestudenter som kommer fra ulike geografiske områder i Sápmi. Foreningen har vært, og er, en viktig drivkraft og pådriver i arbeidet med å bygge opp samiske spesialisthelsetjenester, både innen psykiatri og somatikk.

Det nasjonale perspektivet i disse tjenestene har hele tiden stått sentralt.

Sámi Doaktáriid Searvi /Samisk Legeforening har også spilt en aktiv rolle i rekruttering av samiske leger, bl.a. ved å sikre studieplasser for samisktalende ved Medisinerstudiet i Tromsø. I tråd med Samhandlingsreformen vil forebyggende helsearbeid, folkehelsearbeid og samhandling mellom tjenestenivåer være et satsingsområde i årene framover.

 

Vedtekter for Samisk Legeforening

 

Man kan melde seg inn i foreningen ved å sende epost eller brev til:

 

Leder Anne Lajla Westerfjell Kalstad 
Epost post@samisklegeforening.no

 

Årskontingent

LEGER: Kr. 400,- 

LEGESTUDENTER: Kr. 200,- 

 

Kontonummer er: 4901.16.11280

 

STYRET SDS/SLF 2016–2018

Anne Lajla Westerfjell Kalstad, leder 
Tel: 41333342
 
Knut Johnsen, kasserer
Tel: 91816069
 
Maret Lájla Nedrejord, sekretær
Tel: 47654054
 
Anne Laila Nystad, studentrepresentant
Tel:  47825462
 
 
Varamedlemmer til styret:
 
Frøydis Nystad Nilsen
Tel:  92808964

Inga Máija Sara
Tel: 95772718

Anne Lajla Westerfjell Kalstad
Leder 

 


Maret Lájla Nedrejord
Sekretær
 
Anne Laila Nystad
Studentrepresent 

 

 

Frøydis Nystad Nilsen
Varamedlem 
 
Inga Máija Sara
Varamedlem

 

Knut Johnsen
Kasserer

Meld deg på som medlem i Samisk legeforening. Nedenfor finner du skjema som du fyller ut og sender til oss. Årskontingent er for leger kr 400 og 
for studenter kr 200. 

 

 

 

 

Bli medlem

Lege kr 400
Student kr 200
Informasjon om utdanning

For leger
For studenter