Sámi doaktáriid searvi  –  Samisk legeforening  –  Sámi medical association

Sámi Doaktáriid Searvi /Samisk Legeforening er en frivillig, uavhengig, ideell organisasjon som i følge Lover Samisklegeforening skal arbeide for å bedre helsetilbudet til samisk befolkning og fremme helseopplysning på samisk. Foreningen ble stiftet 6. oktober 1984 og medlemmer er samiske leger og leger som arbeider med samiske pasienter i hele landet og i våre naboland.

Ny kontaktinformasjon er:

Adresse:
Bigan Ovllá geaidnu 3A, 9730 KARASJOK
Mobiltelefon:
468 89 247

KONTAKT OSS

Kontakt oss